Zdroj: http://rouchovany.cz/index.php?a=zaverecne-uctyo/zaverecny-ucet-za-rok-2018  •  Vydáno: 13.6.2019 14:40  •  Autor: knihovna

Závěrečný účet za rok 2018

 

Příloha

Rozvaha

Výkaz-FIN

Výkaz zisků a ztráty

Závěrečný účet 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání