Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Rouchovany za rok 2020
17.6.202130.6.2022
Rozpočtové opatření č. 4_2021
8.6.202131.3.2022
Výkaz FIN 12-2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Výkaz Zisku a ztráty 12_2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Výkaz Rozvaha 12_2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Výkaz Příloha 12_2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Inventarizační zpráva 2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Příloha - Inventurní soupis stavů účtů k 31.12.2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Závěrečný účet DSO Ekoregion 5 za rok 2020
3.6.202130.6.2022
Rozpočtové opatření 3_2021
5.5.202131.3.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany č. 1_2021
23.4.202124.4.2024
Další články