Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
23.11.202228.01.2023
Návrh rozpočtu Obce Rouchovany na rok 2023
21.11.202214.12.2022
Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání ÚR OUP 456_2022-Ko-2
21.12.202107.12.2022
usnesení o prodloužení lhůty pro vydání ÚR OUP 457_2022-Ko-2
21.11.202207.12.2022
Návrh rozpočtu DSO EKOREGION 5 na rok 2023
16.11.202230.06.2023
Oznámení o ořezu dřevin pro vlastníky pozemků a OM
09.11.202215.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8_2022
07.11.202231.03.2023
Informace Českého telekomunikačního úřadu
04.11.202221.11.2022
MZE 59640-2022-16212 Opatření obecné povahy
04.11.202205.12.2022
OV 86900-22 Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim
04.11.202221.11.2022
OV 86934-22 Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim
04.11.202221.11.2022
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
31.10.202221.11.2022
Další články