Výsledky voleb do Evropského parlamentu
10.6.202428.6.2024
Rozpočtové opatření č. 3_2024
6.6.202431.3.2025
Záměr prodeje pozemků p.č. 519, p.č. 522/18, p.č. 1171, p.č. 1172
6.6.202421.6.2024
Veřejná vyhláška - rekonstrukce VVO v ZHP EDU (rekonstrukce výstražných sirén)
30.5.202414.6.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
23.05.202408.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1_2024 z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany
20.05.202421.05.2027
Návrh závěrečného účtu DSO Ekoregion 5 za rok 2023
13.05.202430.06.2024
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
24.5.202410.6.2024
Pozvánka na školení okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
13.5.202423.5.2024
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
9.5.202413.5.2024
Rozpočtové opatření č. 2_2024
3.5.202431.3.2025
Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2024
30.4.202417.5.2024
Další články