Nedostatečně identifikovaní vlastníci
28.02.202301.01.2024
Usnesení o prodloužení lhůty k vydání ÚR č.j. KUJI 22920_2023
27.02.202315.03.2023
Rozhodnutí o prodloužení lhůty č.j. KUJI 22880_2023
27.02.202315.03.2023
Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy
22.02.202328.02.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Svazku obcí pro komunální služby
20.02.202330.06.2023
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby na rok 2023
20.02.202330.06.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby 2023-2028
20.02.202330.06.2023
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2022
20.02.202330.06.2023
Rozhodnutí - přezkum - ochrana obyvatelstva
13.02.202301.03.2023
Rozpočtové opatření č. 1_2023
02.02.202331.03.2024
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Dalešice
02.02.202320.02.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZO Rouchovany
31.01.202309.02.2023
Další články