Smlouva o poskytnutí dotace v rámci veřejné finanční podpory údržby a správy nemovitosti
11.12201912.12.2022
Opatření obecné povahy ODKS 79253_21
8.10.202125.10.2021
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2_2021 z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany
6.10.20217.10.2024
Rozpočtové opatření č.7_2021
4.10202131.3.2022
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1.10.202130.11.2021
Opatření obecné povahy MZE-49892_2021-16212
15.9.202131.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6_2021
20.8.202131.3.2022
Rozpočtové opatření č. 5_2021
9.7.202131.3.2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Rouchovany za rok 2020
17.6.202130.6.2022
Rozpočtové opatření č. 4_2021
8.6.202131.3.2022
Výkaz FIN 12-2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Výkaz Zisku a ztráty 12_2020 DSO Ekoregion 5
3.6.202130.6.2022
Další články