Rozpočet DSO EKOREGION 5 na rok 2023
27.12.202231.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 1_2022 v rámci veřejné finanční podpory údržby a správy nemovitostí
22.12.202223.12.2025
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
22.12.202214.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 1_2022 z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany
21.12.202222.12.2025
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
16.12.202213.01.2023
První zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
15.12.202213.01.2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku ze psů
14.12.202231.12.2022
Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250_2000 Sb. - rozpočet
14.12.202231.03.2024
Schválený rozpočet na rok 2023
14.12.202231.03.2024
''Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035"
9.12.202223.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9_2022
8.12.202231.03.2023
Pozvánka na 2. zasedání ZO
29.11.202208.12.2022
Další články