Dotace - údržba a správa nemovitosti

Upozorňujeme majitele nemovitosti v obci Rouchovany a Šemíkovice, že podání žádosti o dotaci v rámci veřejné finanční podpory údržby a správy nemovitosti (vratka poměrné části daně z nemovitosti) pro letošní rok končí 30. listopadu 2021.

Po tomto datu nelze o dotaci žádat.