Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Pozvánka na 10. ZO
28.2.20247.3.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Svazku obcí pro komunální služby
28.02.202230.06.2024
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2023
28.02.202230.06.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby 2025-2029
28.02.202230.06.2024
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby na rok 2024
28.02.202430.06.2024
Výroční zpráva za rok 2023
28.02.202215.03.2024
Rozhodnutí o umístění stavby: Rouchovany-Sídliště:kabelizace sítě NN
20.2.20246.3.2024
Záměr pronájmu pozemku p.č. 809-4
19.02.20245.03.2024
Záměr prodeje pozemku p.č. 1111-1 díl ,,b"
19.02.20245.03.2024
Záměr pronájmu pozemku 214-7
19.02.20245.03.2024
Ministerstvo průmyslu a obchodu, veřejná vyhláška Výzva k vyjádření k podaným rozkladům - soubor staveb NJZ v lokalitě Dukovany
19.02.20245.03.2024
Ministerstvo průmyslu a obchodu, veřejná vyhláška Výzva k vyjádření k podaným rozkladům - Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu
19.02.20245.3.2024