Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Předběžné výsledky voleb do ZO
24.09.202231.10.2022
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
12.09.202215.10.2022
Výzva vlastníkům a nájemcům lesa
09.09.202230.10.2022
Rozpočtové opatření č. 6_2022
09.09.202231.03.2023
Pozvánka na 25. zasedání ZO
06.09.202215.09.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
05.09.202224.09.2022
Usnesení o prodloužení lhůty ODKS 70031_22
05.09.202221.09.2022
Pozvánka na školení okrskových volebních komisí
29.08.202208.09.2022
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25.08.202229.08.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 805_24, 805_7, 805_1, 931 a 876_1
24.08.202209.09.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. st. 947
24.08.202209.09.2022
Záměr prodeje pozemků části p.č. 16 díl b a části p.č. 214_1 díl c
24.08.202209.09.2022