Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Záměr pronájmu části z pozemku p.č. 777/1
22.7.20247.8.2024
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení „ Metropolitní datová síť obce Rouchovany – etapa 1 “
22.7.202407.8.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2023 - DSO Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Výkaz Rozvaha k 31.12.2023 DSO Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Výkaz Příloha k 31.12.2023 - DSO Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Výkaz FIN k 31.12.2023 Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Inventurní soupis stavu účtu k 31.12.2023
27.06.202430.06.2025
Závěrečný účet DSO Ekoregion 5 za rok 2023
27.06.202430.06.2025
Inventarizační zpráva ke 31.12.2023 - DSO Ekoregion 5
27.06.202430.06.2025
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21.6.20249.7.2024
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rouchovany
13.6.202424.6.2024