Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Inventarizační zpráva k 31.12.2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Závěrečný účet - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
DSO Inventurní soupis stavu účtů k 31.12.2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Výkaz Zisku a ztráty 12-2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Výkaz Rozvaha 12-2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Výkaz Příloha 12-2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Výkaz FIN 12-2022 - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Příloha B - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Příloha A - DSO Ekoregion 5
05.06.202330.06.2024
Rozpočtové opatření č. 5_2023
02.06.202331.03.2024
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
01.06.202313.06.2023