Historie

Historie obce

 

 • ???
V době, kdy naše celá vlast byl jeden prales, vzniká pravděpodobně v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby.
 • 1243
Nejstarší historické doklady z tohoto roku dokazují, že Rouchovany byly statkem zeměpanským. Majitelem veškeré země byl kníže - zeměpán, kterého jako vrchnost uznává lid poddaný, samostatně hospodařící na půdě a odvádějící „úrok“v plodinách a hospodářských výrobcích.
 • 1353
Záznamy dokazují, že již v této době byly Rouchovany městečkem.
 • 1369
Obec získává právo várečné - vaření piva bylo významným zdrojem blahobytu obce.
 • 1458 - 1471
Za kralování Jiřího z Poděbrad rozhodnutím panského soudu připadají Rouchovany pánům z Perštýna.
 • 1476
Rouchovany přecházejí na Viléma z Pernštejna, jehož dcera Bohunka byla ženou Jindřicha z Lipé a Rouchovany dostala věnem.
 • 1486
Za vlády Matyáše Korvína jsou Rouchovany opět slavnostně povýšeny na městečko s vlastním znakem a právem dvou výročních trhů. V Matyášově privilegiu se praví, že dává Rouchovanům „štít a na štítu v zeleném poli snop pšenice a ruku po loket šerou barvou přikrytou, v níž srp pod snopem drží“. Erb je do dnešní doby zobrazen na průčelí obecního úřadu.
 • 1585
Postavena Rouchovanská obecní věž do výše prvních dvou dílů.
 • 1596
Objevuje se první písemná zmínka o škole v obci.
 • 1610
Je dostavěna obecní věž do dnešní podoby
 • 1620
Končí vláda pánů z Lipé. Poslední vladař Bohuslav z Lipé jako účastník rebelie proti císaři je všeho svého majetku zbaven.
 • 1622
Rouchovany jsou současně s panstvím krumlovským prodány pánům z Lichtenštejna, za jejichž vlády městečko hluboko upadá.
 • 1742
Po vpádu na Moravu navštěvují Rouchovany Prusové. Obec je nucena zaplatit 300 rýnských výpalného
 • 1747
Pro Rouchovany jsou pořízeny první věžní hodiny.
 • 1782
Postavena nová jednopatrová škola na náměstí
 • 1799
Obec postihuje velká neúroda.
 • 1805
Velký požár ničí velkou část městečka.
 • 1831
Rouchovany postihuje cholera.
 • 1833
Po požáru je znovu postavena obecní škola
 • 1842
Obec sužuje velké sucho.
 • 1848
Končí vláda pánů z Lichtenštejna.
 • 1849
V Rouchovanské farnosti umírá 90 lidí na choleru.
 • 1866
Po prohrané bitvě u Hradce Králové protáhli obcí císařští i Prušáci. Na choleru v té době zemřelo 13 lidí a 2 vojáci.
 • 1882
V obci je založen dobrovolný hasičský sbor.
 • 1895
Postavena nová budova obecné školy v „Němcích“
 • 1899
Po tři dny zuří v Rouchovanech velké židovské bouře, při kterých zakročovalo 20 četníků. Všichni židé se až na jednu rodinu vystěhovali. Od té doby je v obci zřízena četnická stanice.
 • 1906
Zřízen telegrafní úřad.
 • 1910
Do obce je zavedeno telefonní spojení.
 • 1914
V obci se instaluje elektrické osvětlení. elektřina se přivádí z malé vodní elektrárny na Jihlavě u Dukovan.
 • 1920
Otevřena měšťanská škola, nynější škola základní.
 • 1925
Byly zavěšeny nové obecní zvony, které nahradily zvony zrekvírované za první světové války.
 • 1928
Po dvou letech stavby se slavnostně otevírá budova sokolovny
 • 1931
Otevírá se budova zemské odborné školy hospodářské.
 • 1939 - 1945
V době druhé světové války byli v r. 1941 odvezeni 4 občané gestapem. Vrátili se po věznění ještě během války. Podruhé byly zrekvírovány obecní zvony a proměněny v děla. Koncem války zahynulo při náletech v obci 6 lidí. Obec byla osvobozena 9. května 1945. Ještě toho dne zahynuli 3 sovětští vojáci.
 • 60. léta
Buduje se obecní vodovod
 • 1962
Slavnostně se otevírá stadion TJ Sokol v prostoru za sokolovnou
 • 1974
Začíná stavba zdravotního střediska
 • 1976
Obec Rouchovany se slučuje s obcí Heřmanice. V tomto roce se přistěhovávají občané z obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice, které byly zrušeny v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany.
 • 1980
V rámci integrace národních výborů se slučují MNV Rouchovany a MNV Přešovice.
 • 1982
Otevřeno nákupní středisko.
 • 1984
Otevírá se obecní mateřská škola.
 • 90. léta
Probíhá řada oprav obecních budov, přestavuje se budova obecního úřadu, obecní věž dostává novou střechu a fasádu. V obci se rozvíjí malé podnikání, vzniká řada soukromých aktivit, zlepšuje se celkové prostředí obce.
 • 2000
Zahajuje se první etapa očekávané plynofikace obce, jedna z největších staveb po roce 1989.