Poděkování

Obecní úřad děkuje všem organizátorům, kteří pomohli zorganizovat nádherný čarodějnický večer.