Tříkrálová sbírka - vybralo se

Vybraná částka celkem činí  41. 971,- Kč

Rouchovany - 32. 649,- Kč

Šemíkovice - 3. 290,- Kč

Přešovice - 6. 032,- Kč