Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2024

Celková částka 45.663,- Kč

Rouchovany 36.134,- Kč

Šemíkovice 4.012.- Kč

Přešovice  5.517,- Kč