Kontakty

Matrika má působnost pro matriční obvod

  • Rouchovany
  • Šemíkovice 
  • Přešovice

Úřední hodiny

(platné i pro ověřování a Czech POINT)

  • Pondělí: 7:00-12:00, 12:30-17:00
  • Úterý: 7:00 -12:00, 12:30-15:30
  • Středa: 7:00-12:00, 12:30-17:00
  • Čtvrtek:  7:00 -12:00, 12:30-15:30
  • Pátek: 7:00-12:30

Poslední žadatel bude přizván k jednání hodinu před koncem úřední doby.

Kontakt

Matrikářky: Šárka Salášková , Iva Tručková

telefon: 568 865 220

E-mail: obec@rouchovany.cz
 

 

Přehled vybraných správních poplatků

 
Ověření podpisu (legalizace) 50 Kč / 1 podpis
Ověření listiny (vidimace) 50 Kč / 1 strana A4
Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické i listinné podoby  30 Kč / započatá strana A4
Czech POINT (katastr nemovitostí apod.)

100 Kč / 1. strana

50 Kč / každá další strana

Vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství) 300 Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu 100 Kč
Nahlédnutí do matriční knihy 50 Kč / 1 zápis

Vydání povolení k sňatku / vstupu do registrovaného partnerství na jiném než úředně stanoveném místě nebo v jinou než úředně stanovenou dobu

3000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / vstupu do registrovaného partnerství v cizině 500 Kč
Vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku 500 Kč
Uzavření manželství / vstup do registrovaného partnerství osobami bez trvalého pobytu v ČR 5000 Kč
Uzavření manželství / vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR 3000 Kč
Přítomnost matrikáře při uzavření manželství v nematriční obci 1000 Kč
Změna jména nebo příjmení 3000 Kč

Návrat k dřívějšímu příjmení nebo upuštění od společného příjmení po rozvodu manželství

  1. ve lhůtě do 6měsíců po nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu 
  2. po 6měsících


 

0 Kč

300 Kč

 

Změna hanlivého nebo směšného příjmení 200 Kč
Změna cizojazyčného příjmení 300 Kč

Přijímáme pouze platby v hotovosti!