Uzavření manželství

Snoubenci si na matrice domluví osobně/telefonem/e-mailem termín a místo k uzavření manželství.

Nejpozději měsíc před uzavřením manželství se musí snoubenci osobně dostavit na matriku k předložení dokladů a vyplnění potřebných dokumentů. 

Kontakt

Matrikářky: Šárka Salášková, Iva Tručková

Telefon: 568 865 220

E-mail: obec@rouchovany.cz
 

Potřebné doklady

  • platný občanský průkaz
  • rodný list
  • u rozvedených – rozsudek o rozvodu s razítkem nabytí právní moci nebo v podobě výstupu z autorizované konverze dokumentu
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela / zemřelé manželky
  • u snoubenců, kteří již mají spolu jedno či více dětí – rodný list dítěte/rodné listy dětí

Upozornění:

  • Výše uvedené informace platí pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR.
     
  • V případě občanů ČR bez trvalého pobytu na území ČR a cizinců je záležitost mnohem složitější – informujte se na doklady u matrikářky nejméně v tříměsíčním předstihu před zamýšleným termínem sňatku.


Úředně stanovená doba k uzavření manželství

Každá sobota v měsíci (s výjimkou státních svátků).
 

Obřadní místa – úředně určená

  • Obřadní síň OÚ Rouchovany, Rouchovany 35

Svatba na jiném místě a mimo úředně stanovenou dobu - poplatek 3.000,- Kč.