Vítání občánků

Místo konání

Obřední síň OÚ Rouchovany

Možnost účasti

Na vítání občánků je nutné dítě přihlásit.

Přihlášku je potřeba doručit na jarní termín do 30.4. a na podzimní termín do 30.9. daného roku na Obecní úřad Rouchovany poštou, e-mailem nebo osobně na Matriku OÚ.

Kontakt

Matrikářky: Šárka Salášková, Iva Tručková

telefon: 568 865 220

E-mail: obec@rouchovany.cz

OÚ Rouchovany

Rouchovany 35

67557 Rouchovany

 

Předpoklady pro přihlášení

Vítání občánků se může zúčastnit dítě narozené s trvalým pobytem na území obce Rouchovany.

Vítání občánků se koná pravidelně 2x do roka a zúčastní se ho všechny přihlášené děti v pořadí dle data narození. 

Způsob vyrozumění o konání obřadu

Nejpozději 10 dní před konáním obřadu bude zaslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce osobní pozvánka na obřad.

Čas konání bude uveden na pozvánce. Určuje se dle počtu přihlášených dětí.

Pokud se obřadu z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit, oznamte to prosím na Matriku OÚ Rouchovany.