Vstup do registrovaného partnerství

Do registrovaného partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

Podmínkou vstupu je, aby alespoň 1 z osob vstupující do registrovaného partnerství byla občanem / občankou ČR.

Partneři / partnerky si na matrice domluví osobně / telefonem / e-mailem termín a místo ke vstupu do registrovaného partnerství.

Nejpozději měsíc před vstupem do registrovaného partnerství se musí partneři / partnerky osobně dostavit na matriku k předložení dokladů a vyplnění potřebných dokumentů. 

Kontakt

Matrikářky: Šárka Salášková , Iva Tručková

telefon: 568 865 220

e-mail: obec@rouchovany.cz

 

Potřebné doklady

  • platný občanský průkaz
  • rodný list
  • u rozvedených / odregistrovaných – rozsudek o rozvodu / rozsudek o zrušení registrovaného partnerství s razítkem nabytí právní moci nebo v podobě výstupu z autorizované konverze dokumentu
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela / zemřelé manželky, zemřelého partnera/ partnerky

Upozornění:

  • Výše uvedené informace platí pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR.
     
  • V případě občanů ČR bez trvalého pobytu na území ČR a cizinců je záležitost mnohem složitější – informujte se na doklady u matrikářky nejméně v tříměsíčním předstihu před zamýšleným termínem vstupu do registrovaného partnerství.


Úředně stanovená doba ke vstupu do registrovaného partnerství

Každý 1. pátek v měsíci: 8:00 - 14:00 (s výjimkou státních svátků)
 

Obřadní místa – úředně určená

  • Obřadní síň OÚ Rouchovany, Rouchovany 35

Obřad na jiném místě a mimo úředně stanovenou dobu - poplatek 3.000,- Kč.