Inventurní soupis stavu účtu k 31.12.2023

platnost: 27.06.2024 - 30.06.2025