Ministerstvo průmyslu a obchodu, veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o ochranném pásmu souboru staveb pro NJZ EDU MPO 76834_23

platnost: 31.10.2023 - 15.11.2023