Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

platnost: 21.6.2024 - 9.7.2024