Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč

platnost: 18.1.2024 - 2.2.2024