Záměr prodeje části z pozemku p.č. 1179

platnost: 09.11.2021 - 24.11.2021