Záměr prodeje pozemků p.č. 519, p.č. 522/18, p.č. 1171, p.č. 1172

platnost: 6.6.2024 - 21.6.2024