Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1305

platnost: 16.11.2021 - 02.12.2021