Záměr pronájmu části pozemku p.č. 688_5, 668_3 a 688_8

platnost: 16.11.2021 - 02.12.2021