Výroční zpráva

V roce 2022 nebyla na Obecní úřad podána žádná žádost o informace.