Smlouva o poskytnutí dotace č. 1_2024 z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany

platnost: 20.05.2024 - 21.05.2027